slide5slide5slide5slide5

En Çok Arananlar

  28897
  28862
  28748
  28444
  28215
  27831
  27817
  27684
  27622
  27270

Ziyaretçi Sayımız

Bugün12
Ay760
Toplam300173

Visual Studio C# Combobox Kullanımı ve Özellikleri

Örnekte Combobox kullanımını ve özelliklerini bir uygulama üzerinde gerçekleştirdik. 

Visual Studio C# Combobox Kullanımı ve Özellikleri

 

namespace WindowsFormsApplication1

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to Pinterest

Visual Studio C# Listbox Kullanımı ve Özellikleri

Örnekte Listbox kullanımını ve özelliklerini bir uygulama üzerinde gerçekleştirdik. Kitap listesi oluşturduk.

C# Listbox Kullanımı ve Özellikleri

namespace listbox_ornek

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

       // Form yüklendiğinde film isimlerini listbox içine ekledik.

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            listBox1.Items.Add("Fareler ve İnsanlar");

            listBox1.Items.Add("Bak şu kalbimin işine");

            listBox1.Items.Add("Kendine hoşgeldin");

        }

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to Pinterest

Visual Studio Form Application Soru Örneği 1

Soru 1: Aşağıdaki Formu tasarlayıp Hesapla butonuna tıkladığınızda sağdaki gibi bir mesaj veren programı tasarlayınız.

Visual Studio, soru, Form Application

Cevap: 

public partial class Form1 : Form

    {

        int tutar = 0, birimFiyat = 0, adet = 0; //Değişkenleri tanımladık.

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            birimFiyat = Convert.ToInt32(textBox3.Text);

            //textBox3deki değeri sayıya çevirdik birimFiyat değişkenine atadık.

            adet = Convert.ToInt32(textBox4.Text);

            //textBox4deki değeri sayıya çevirdik adet değişkenine atadık.

            if (radioButton1.Checked == true) //%8 seçildiğinde

            {

                tutar = birimFiyat * adet * (108 / 100);//%8 e göre hesaplama yapıldı.

            }

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to Pinterest

Programlama Temelleri C# Console Soruları

SORULAR

1.  Girilen sayının karesini alan programı yazınız.

2.  Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayınız.

3. Klavyeden girilen iki sayının toplamı ve çarpımını bulan programı yazınız.

4. Adını, soyadını ve yaşını giren kullanıcı için ekranda aşağıdaki şekilde çıktı alacak şekilde programı yazınız.

5.  Adını, boyunu, kilosunu ve yaşını giren kullanıcıya ekranda  …(yas)... yaşında olan  …(ad)...  …(boy)... boyunda ve …(kilo)...  kilosundadır.  Mesajını yazan programı yazınız.

6. Yarıçapı ve yüksekliği girtilen silindirin hacmini bulunuz.

7. Öğrencinin girdiği 3 sınav sonucunda ortalamasını ekrana yazdıran programı yazınız.

8. 100 Sayısına klavyeden girilen sayıyı bölen programı try catch bloğu ile yazınız.

9. Bugün Günlerden pazartesi ise kullanıcının girdiği gün sayısı sonra günlerden hangi gündür.

10. 1 Klavyeden girilen 10 sayıdan 50den büyük sayıların toplamını bulunuz.

11. Klavyeden girilen sayının çarpım tablosunu yapan programı yazınız.

12. Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programı yazınız.

13. Klavyeden girilen şifre 1234 ise giriş başarılı değilse giriş başarısız şeklinde ekrana yazan programı yazınız.

 

14. Klavyeden girilen sayı tek ekrana sayı tektir, çift ise ekran sayı çifttir şeklinde ekrana yazan programı yazınız.

15. Klavyeden girilen sayı 100den büyükse ve 300den küçükse sayının 2 ile çarpımını değilse 2 ile bölümünü bulan programı yazınız.

 

CEVAPLAR

1.  Girilen sayının karesini alan programı yazınız.


class Program
{
   static void Main(string[] args)
     {
       int sayi;
       Console.Write("Karesini almak istediğiniz sayıyı giriniz :");
       //Aşağıda Kullanıcının girdiği değer sayıya çevrilir ve sayi değişkenine atanır.
       sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
       //Aşağıda sayının karesi ekrana yazdırıyoruz.
       Console.WriteLine("Girdiğiniz sayının karesi: {0}",sayi * sayi);
       //Aşağıdaki kod ile ekranda sonucun görünmesini sağlıyoruz.
       Console.ReadLine();
     }
}


2. Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayınız.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    const int pi=3;
    int yaricap;
    Console.Write("Yarıçapı Giriniz: ");
    yaricap=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Hacim = {0}",(4/3)*pi*yaricap*yaricap*yaricap);
    Console.ReadLine();

    }
}


3. Klavyeden girilen iki sayının toplamı ve çarpımını bulan programı yazınız.

static void Main(string[] args)
{
    int sayi1;
    int sayi2;
    Console.Write("1.sayıyı Giriniz: ");
    sayi1=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.Write("2.sayıyı Giriniz: ");
    sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Toplam = {0}",sayi1+sayi2);
    Console.WriteLine("Çarpım = {0}", sayi1 * sayi2);
    Console.ReadLine();

}

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to Pinterest

Girilen sayıya kadarki Fibonacci serisi sayılarının toplamı

Program 1:

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace Fibonacci

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int say, tpl = 0, a = 0, b = 1, c=0, sec;

            Console.Write("Bir sayı giriniz : ");

            sec = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("Seri : "+a);

            for (say = 1; say < sec ; say++)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to Pinterestİlker Danalı tarafından tasarlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.