slide5slide5slide5slide5

En Çok Arananlar

  27163
  27163
  27035
  26734
  26588
  26202
  26202
  26082
  25591
  25546

Ziyaretçi Sayımız

Bugün117
Ay5759
Toplam259864

Visual Studio Form Application Soru Örneği 1

Soru 1: Aşağıdaki Formu tasarlayıp Hesapla butonuna tıkladığınızda sağdaki gibi bir mesaj veren programı tasarlayınız.

Visual Studio, soru, Form Application

Cevap: 

public partial class Form1 : Form

    {

        int tutar = 0, birimFiyat = 0, adet = 0; //Değişkenleri tanımladık.

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            birimFiyat = Convert.ToInt32(textBox3.Text);

            //textBox3deki değeri sayıya çevirdik birimFiyat değişkenine atadık.

            adet = Convert.ToInt32(textBox4.Text);

            //textBox4deki değeri sayıya çevirdik adet değişkenine atadık.

            if (radioButton1.Checked == true) //%8 seçildiğinde

            {

                tutar = birimFiyat * adet * (108 / 100);//%8 e göre hesaplama yapıldı.

            }

            else if (radioButton2.Checked == true)//%15 seçildiğinde

            {

                tutar = birimFiyat * adet * (115 / 100);//%15 e göre hesaplama yapıldı.

            }

            else if (radioButton3.Checked == true)//%18 seçildiğinde

            { 

               tutar = birimFiyat * adet * (118 / 100);//%18 e göre hesaplama yapıldı.

            }

            MessageBox.Show(textBox1.Text + " " + textBox2.Text + "\n" + "Ödemeniz Gereken Tutar" + "\n" + tutar.ToString());

            //MessageBox.Show( ad alındı +

            //              boşluk +

            //              soyad alındı +

            //              alt satıra geçildi.+

            //              Ödemeniz Gereken Tutar yazıldı +

            //              alt satıra geçildi +

            //              Hesaplanan tutar ekrana yazıldı.)

        }

    }

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to Pinterest

Programlama Temelleri C# Console Soruları

SORULAR

1.  Girilen sayının karesini alan programı yazınız.

2.  Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayınız.

3. Klavyeden girilen iki sayının toplamı ve çarpımını bulan programı yazınız.

4. Adını, soyadını ve yaşını giren kullanıcı için ekranda aşağıdaki şekilde çıktı alacak şekilde programı yazınız.

5.  Adını, boyunu, kilosunu ve yaşını giren kullanıcıya ekranda  …(yas)... yaşında olan  …(ad)...  …(boy)... boyunda ve …(kilo)...  kilosundadır.  Mesajını yazan programı yazınız.

6. Yarıçapı ve yüksekliği girtilen silindirin hacmini bulunuz.

7. Öğrencinin girdiği 3 sınav sonucunda ortalamasını ekrana yazdıran programı yazınız.

8. 100 Sayısına klavyeden girilen sayıyı bölen programı try catch bloğu ile yazınız.

 

CEVAPLAR

1.  Girilen sayının karesini alan programı yazınız.


class Program
{
   static void Main(string[] args)
     {
       int sayi;
       Console.Write("Karesini almak istediğiniz sayıyı giriniz :");
       //Aşağıda Kullanıcının girdiği değer sayıya çevrilir ve sayi değişkenine atanır.
       sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
       //Aşağıda sayının karesi ekrana yazdırıyoruz.
       Console.WriteLine("Girdiğiniz sayının karesi: {0}",sayi * sayi);
       //Aşağıdaki kod ile ekranda sonucun görünmesini sağlıyoruz.
       Console.ReadLine();
     }
}


2. Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayınız.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    const int pi=3;
    int yaricap;
    Console.Write("Yarıçapı Giriniz: ");
    yaricap=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Hacim = {0}",(4/3)*pi*yaricap*yaricap*yaricap);
    Console.ReadLine();

    }
}


3. Klavyeden girilen iki sayının toplamı ve çarpımını bulan programı yazınız.

static void Main(string[] args)
{
    int sayi1;
    int sayi2;
    Console.Write("1.sayıyı Giriniz: ");
    sayi1=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.Write("2.sayıyı Giriniz: ");
    sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Toplam = {0}",sayi1+sayi2);
    Console.WriteLine("Çarpım = {0}", sayi1 * sayi2);
    Console.ReadLine();

}

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to Pinterest

Girilen sayıya kadarki Fibonacci serisi sayılarının toplamı

Program 1:

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace Fibonacci

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int say, tpl = 0, a = 0, b = 1, c=0, sec;

            Console.Write("Bir sayı giriniz : ");

            sec = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("Seri : "+a);

            for (say = 1; say < sec ; say++)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to Pinterest

1 ile 10 arasındaki sayıların karelerinin toplamı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication20
{
     class Program
     {
          static void Main(string[] args)
          { int say,tpl=0;
            for (say = 1; say < 11; say++)
                 {
                    tpl += say*say;
                 }
            Console.WriteLine(tpl);
            Console.ReadLine();
            }
     }
}

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to Pinterest

2+5+8+11+.....................+50 dizisindeki sayıların toplamı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication20
{
     class Program
     {
          static void Main(string[] args)
          { int say,tpl=0;
            for (say = 2; say < 51; say+=3)
                 {
                    tpl += say;
                 }
            Console.WriteLine(tpl);
            Console.ReadLine();
            }
     }
}

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to Pinterestİlker Danalı tarafından tasarlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.