slide5slide5slide5slide5

En Çok Arananlar

  27163
  27162
  27035
  26734
  26588
  26202
  26201
  26082
  25591
  25546

Ziyaretçi Sayımız

Bugün97
Ay5739
Toplam259844

Programlama Temelleri C# Console Soruları

SORULAR

1.  Girilen sayının karesini alan programı yazınız.

2.  Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayınız.

3. Klavyeden girilen iki sayının toplamı ve çarpımını bulan programı yazınız.

4. Adını, soyadını ve yaşını giren kullanıcı için ekranda aşağıdaki şekilde çıktı alacak şekilde programı yazınız.

5.  Adını, boyunu, kilosunu ve yaşını giren kullanıcıya ekranda  …(yas)... yaşında olan  …(ad)...  …(boy)... boyunda ve …(kilo)...  kilosundadır.  Mesajını yazan programı yazınız.

6. Yarıçapı ve yüksekliği girtilen silindirin hacmini bulunuz.

7. Öğrencinin girdiği 3 sınav sonucunda ortalamasını ekrana yazdıran programı yazınız.

8. 100 Sayısına klavyeden girilen sayıyı bölen programı try catch bloğu ile yazınız.

 

CEVAPLAR

1.  Girilen sayının karesini alan programı yazınız.


class Program
{
   static void Main(string[] args)
     {
       int sayi;
       Console.Write("Karesini almak istediğiniz sayıyı giriniz :");
       //Aşağıda Kullanıcının girdiği değer sayıya çevrilir ve sayi değişkenine atanır.
       sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
       //Aşağıda sayının karesi ekrana yazdırıyoruz.
       Console.WriteLine("Girdiğiniz sayının karesi: {0}",sayi * sayi);
       //Aşağıdaki kod ile ekranda sonucun görünmesini sağlıyoruz.
       Console.ReadLine();
     }
}


2. Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayınız.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    const int pi=3;
    int yaricap;
    Console.Write("Yarıçapı Giriniz: ");
    yaricap=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Hacim = {0}",(4/3)*pi*yaricap*yaricap*yaricap);
    Console.ReadLine();

    }
}


3. Klavyeden girilen iki sayının toplamı ve çarpımını bulan programı yazınız.

static void Main(string[] args)
{
    int sayi1;
    int sayi2;
    Console.Write("1.sayıyı Giriniz: ");
    sayi1=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.Write("2.sayıyı Giriniz: ");
    sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Toplam = {0}",sayi1+sayi2);
    Console.WriteLine("Çarpım = {0}", sayi1 * sayi2);
    Console.ReadLine();

}

 

 

4. Adını, soyadını ve yaşını giren kullanıcı için ekranda aşağıdaki şekilde çıktı alacak şekilde programı yazınız.

HOŞGELDİNİZ

…(Ad)…  …(Soyad)…

Şu an …(yas)… yaşındasınız.

 

 static void Main(string[] args)

        {

            String Ad, Soyad, Yas;

            Console.Write("Adınızı Giriniz :");

            Ad = Console.ReadLine();

            Console.Write("Soyadınızı Giriniz");

            Soyad = Console.ReadLine();

            Console.Write("Yaşınızı Giriniz");

            Yas = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine();

            Console.WriteLine();

            Console.WriteLine("HOŞGELDİNİZ");

            Console.WriteLine(Ad+" "+Soyad);

            //Console.WriteLine("Şu an "+Yas+" yaşındasınız.");

            Console.WriteLine("Şu an {0} yaşındasınız.",Yas);

            Console.ReadLine();

        }

 

5.  Adını, boyunu, kilosunu ve yaşını giren kullanıcıya ekranda  …(yas)... yaşında olan  …(ad)...  …(boy)... boyunda ve …(kilo)...  kilosundadır.  Mesajını yazan programı yazınız.

 

        static void Main(string[] args)

        {

            String ad,boy, kilo, yas;

            Console.Write("Adınızı Giriniz :");

            ad = Console.ReadLine();

            Console.Write("Boyunuzu Giriniz (cm):");

            boy = Console.ReadLine();

            Console.Write("Kilonuzu Giriniz :");

            kilo = Console.ReadLine();

            Console.Write("Yaşınızı Giriniz :");

            yas = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("{0} yaşında olan {1} {2} boyunda ve {3} kilosundadır.",yas,ad,boy,kilo);

            Console.ReadLine();

        }

 

6. Yarıçapı ve yüksekliği girtilen silindirin hacmini bulunuz.

 

        static void Main(string[] args)

        {

            const double pi = 3.14;

            double yaricap, yukseklik;

            Console.Write("Silindirin yarıçapını giriniz :");

            yaricap = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            Console.Write("Silindirin yüksekliğini giriniz :");

            yukseklik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Hacim = {0}", 2 * pi * yaricap * yukseklik);

            Console.ReadLine();         

        }

 

7. Öğrencinin girdiği 3 sınav sonucunda ortalamasını ekrana yazdıran programı yazınız.

 

        static void Main(string[] args)

        {

            int sayi1, sayi2, sayi3;

            Console.Write("Birinici notunuzu giriniz :");

            sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("İkinci notunuzu giriniz :");

            sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("Üçüncü notunuzu giriniz :");

            sayi3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Ortalamanız : {0}",(sayi1+sayi2+sayi3)/3);

            Console.ReadLine();

        }

   

8. 100 Sayısına klavyeden girilen sayıyı bölen programı try catch bloğu ile yazınız.

 

        static void Main(string[] args)

        {

            int x;

            try

            {

                Console.Write("Bir Sayıyı Giriniz: ");

                x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                Console.WriteLine("{0}",100/x);

            }

            catch (Exception e)

            {

                Console.WriteLine("Yanlış Değer Girdiniz");

                Console.WriteLine("Hata Oluştu : {0}", e);

            }

            finally

            {

                Console.WriteLine("İyi Günler");

            }

            Console.ReadKey();

        }

    

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to Pinterest

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile
İlker Danalı tarafından tasarlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.