Örnekte Listbox kullanımını ve özelliklerini bir uygulama üzerinde gerçekleştirdik. Kitap listesi oluşturduk.

C# Listbox Kullanımı ve Özellikleri

namespace listbox_ornek

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

       // Form yüklendiğinde film isimlerini listbox içine ekledik.

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            listBox1.Items.Add("Fareler ve İnsanlar");

            listBox1.Items.Add("Bak şu kalbimin işine");

            listBox1.Items.Add("Kendine hoşgeldin");

        }

Soru 1: Aşağıdaki Formu tasarlayıp Hesapla butonuna tıkladığınızda sağdaki gibi bir mesaj veren programı tasarlayınız.

Visual Studio, soru, Form Application

Cevap: 

public partial class Form1 : Form

    {

        int tutar = 0, birimFiyat = 0, adet = 0; //Değişkenleri tanımladık.

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            birimFiyat = Convert.ToInt32(textBox3.Text);

            //textBox3deki değeri sayıya çevirdik birimFiyat değişkenine atadık.

            adet = Convert.ToInt32(textBox4.Text);

            //textBox4deki değeri sayıya çevirdik adet değişkenine atadık.

            if (radioButton1.Checked == true) //%8 seçildiğinde

            {

                tutar = birimFiyat * adet * (108 / 100);//%8 e göre hesaplama yapıldı.

            }

Program 1:

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace Fibonacci

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int say, tpl = 0, a = 0, b = 1, c=0, sec;

            Console.Write("Bir sayı giriniz : ");

            sec = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("Seri : "+a);

            for (say = 1; say < sec ; say++)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication20
{
     class Program
     {
          static void Main(string[] args)
          { int say,tpl=0;
            for (say = 1; say < 11; say++)
                 {
                    tpl += say*say;
                 }
            Console.WriteLine(tpl);
            Console.ReadLine();
            }
     }
}

01226988
Bugün
Ay
Toplam
126
14790
1226988

Your IP: 3.237.34.21
2024-02-27 09:18