PROGRAMLAMA TEMELLERİ SORULARI

1.  Girilen sayının karesini alan programı yazınız.

2.  Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayınız.

3. Klavyeden girilen iki sayının toplamı ve çarpımını bulan programı yazınız.

4. Adını, soyadını ve yaşını giren kullanıcı için ekranda aşağıdaki şekilde çıktı alacak şekilde programı yazınız.

5.  Adını, boyunu, kilosunu ve yaşını giren kullanıcıya ekranda  …(yas)... yaşında olan  …(ad)...  …(boy)... boyunda ve …(kilo)...  kilosundadır.  Mesajını yazan programı yazınız.

6. Yarıçapı ve yüksekliği girilen silindirin hacmini bulunuz.

7. Öğrencinin girdiği 3 sınav sonucunda ortalamasını ekrana yazdıran programı yazınız.

8. 100 Sayısına klavyeden girilen sayıyı bölen programı try catch bloğu ile yazınız.

9. Bugün Günlerden pazartesi ise kullanıcının girdiği gün sayısı sonra günlerden hangi gündür.

10. 1 Klavyeden girilen 10 sayıdan 50 den büyük sayıların toplamını bulunuz.

11. Klavyeden girilen sayının çarpım tablosunu yapan programı yazınız.

12. Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programı yazınız.

13. Klavyeden girilen şifre 1234 ise giriş başarılı değilse giriş başarısız şeklinde ekrana yazan programı yazınız.

14. Klavyeden girilen sayı tek ekrana sayı tektir, çift ise ekran sayı çifttir şeklinde ekrana yazan programı yazınız.

15. Klavyeden girilen sayı 100 den büyükse ve 300 den küçükse sayının 2 ile çarpımını değilse 2 ile bölümünü bulan programı yazınız.

 

PROGRAMLAMA TEMELLERİ CEVAPLARI

 

1.  Girilen sayının karesini alan programı yazınız.


class Program
{
   static void Main(string[] args)
     {
       int sayi;
       Console.Write("Karesini almak istediğiniz sayıyı giriniz :");
       //Aşağıda Kullanıcının girdiği değer sayıya çevrilir ve sayi değişkenine atanır.
       sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
       //Aşağıda sayının karesi ekrana yazdırıyoruz.
       Console.WriteLine("Girdiğiniz sayının karesi: {0}",sayi * sayi);
       //Aşağıdaki kod ile ekranda sonucun görünmesini sağlıyoruz.
       Console.ReadLine();
     }
}

 


2. Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayınız.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    const int pi=3;
    int yaricap;
    Console.Write("Yarıçapı Giriniz: ");
    yaricap=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Hacim = {0}",(4/3)*pi*yaricap*yaricap*yaricap);
    Console.ReadLine();

    }
}

 

3. Klavyeden girilen iki sayının toplamı ve çarpımını bulan programı yazınız.

static void Main(string[] args)
{
    int sayi1;
    int sayi2;
    Console.Write("1.sayıyı Giriniz: ");
    sayi1=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.Write("2.sayıyı Giriniz: ");
    sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Toplam = {0}",sayi1+sayi2);
    Console.WriteLine("Çarpım = {0}", sayi1 * sayi2);
    Console.ReadLine();

}

 

4. Adını, soyadını ve yaşını giren kullanıcı için ekranda aşağıdaki şekilde çıktı alacak şekilde programı yazınız.

HOŞGELDİNİZ

…(Ad)…  …(Soyad)…

Şu an …(yas)… yaşındasınız.

 

 static void Main(string[] args)

        {

            String Ad, Soyad, Yas;

            Console.Write("Adınızı Giriniz :");

            Ad = Console.ReadLine();

            Console.Write("Soyadınızı Giriniz");

            Soyad = Console.ReadLine();

            Console.Write("Yaşınızı Giriniz");

            Yas = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine();

            Console.WriteLine();

            Console.WriteLine("HOŞGELDİNİZ");

            Console.WriteLine(Ad+" "+Soyad);

            //Console.WriteLine("Şu an "+Yas+" yaşındasınız.");

            Console.WriteLine("Şu an {0} yaşındasınız.",Yas);

            Console.ReadLine();

        }

 

5.  Adını, boyunu, kilosunu ve yaşını giren kullanıcıya ekranda  …(yas)... yaşında olan  …(ad)...  …(boy)... boyunda ve …(kilo)...  kilosundadır.  Mesajını yazan programı yazınız.

 

        static void Main(string[] args)

        {

            String ad,boy, kilo, yas;

            Console.Write("Adınızı Giriniz :");

            ad = Console.ReadLine();

            Console.Write("Boyunuzu Giriniz (cm):");

            boy = Console.ReadLine();

            Console.Write("Kilonuzu Giriniz :");

            kilo = Console.ReadLine();

            Console.Write("Yaşınızı Giriniz :");

            yas = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("{0} yaşında olan {1} {2} boyunda ve {3} kilosundadır.",yas,ad,boy,kilo);

            Console.ReadLine();

        }

 

6. Yarıçapı ve yüksekliği girilen silindirin hacmini bulunuz.

 

        static void Main(string[] args)

        {

            const double pi = 3.14;

            double yaricap, yukseklik;

            Console.Write("Silindirin yarıçapını giriniz :");

            yaricap = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            Console.Write("Silindirin yüksekliğini giriniz :");

            yukseklik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Hacim = {0}", 2 * pi * yaricap * yukseklik);

            Console.ReadLine();         

        }

 

7. Öğrencinin girdiği 3 sınav sonucunda ortalamasını ekrana yazdıran programı yazınız.

 

        static void Main(string[] args)

        {

            int sayi1, sayi2, sayi3;

            Console.Write("Birinici notunuzu giriniz :");

            sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("İkinci notunuzu giriniz :");

            sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("Üçüncü notunuzu giriniz :");

            sayi3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Ortalamanız : {0}",(sayi1+sayi2+sayi3)/3);

            Console.ReadLine();

        }

   

8. 100 Sayısına klavyeden girilen sayıyı bölen programı try catch bloğu ile yazınız.

 

        static void Main(string[] args)

        {

            int x;

            try

            {

                Console.Write("Bir Sayıyı Giriniz: ");

                x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                Console.WriteLine("{0}",100/x);

            }

            catch (Exception e)

            {

                Console.WriteLine("Yanlış Değer Girdiniz");

                Console.WriteLine("Hata Oluştu : {0}", e);

            }

            finally

            {

                Console.WriteLine("İyi Günler");

            }

            Console.ReadKey();

        }

    

 9. Bugün Günlerden pazartesi ise kullanıcının girdiği gün sayısı sonra günlerden hangi gündür.

 

        static void Main(string[] args)

        {

            int gunsayisi,kalangun;

            Console.Write("Gün sayısını giriniz :");

            gunsayisi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            kalangun = gunsayisi % 7;

            if (kalangun == 0)

                Console.WriteLine("Günlerden PAZARTESİDİR.");

            else if(kalangun==1)

                Console.WriteLine("Günlerden SALIDIR.");

            else if (kalangun == 2)

                Console.WriteLine("Günlerden ÇARŞAMBADIR.");

            else if (kalangun == 3)

                Console.WriteLine("Günlerden PERŞEMBEDİR.");

            else if (kalangun == 4)

                Console.WriteLine("Günlerden CUMADIR.");

            else if (kalangun == 5)

                Console.WriteLine("Günlerden CUMARTESİDİR.");

            else if (kalangun == 6)

                Console.WriteLine("Günlerden PAZARDIR.");

        }

10. 1 Klavyeden girilen 10 sayıdan  50den büyük sayıların toplamını bulunuz.

int x, sayi,toplam=0;

            for (x = 1; x <= 10; x++)

            {

                Console.Write("{0}. sayıyı girin :",x);

                sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                //Console.WriteLine(sayi);

                if(sayi>50)

                {

                    toplam += sayi;  //toplam=toplam+sayi

                }

            }

            Console.WriteLine("Girdiğiniz 50den büyük sayıların toplamı :" + toplam);

            Console.ReadLine();

 

11. Klavyeden girilen sayının çarpım tablosunu yapan programı yazınız.

 

            int x, sayi;

            Console.WriteLine("Hesaplamak istediğiniz çarpım tablosu sayısını giriniz");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (x = 1; x < 11; x++)

            {

                Console.WriteLine("{0} x {1} = {2}",sayi,x,x*sayi);

            }

            Console.ReadLine();

12. Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programı yazınız.

         static void Main(string[] args)

        {

                int carpim = 1;

                int i;

                int sayi;

                Console.WriteLine("Faktöriyel sayısını giriniz");

                sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());                   

                for (i=1;i<=sayi;i++)

                {

                    carpim=carpim*i;

                }

                Console.WriteLine(carpim);

                Console.ReadLine();

        }

 13. Klavyeden girilen şifre 1234 ise giriş başarılı değilse giriş başarısız şeklinde ekrana yazan programı yazınız.

static void Main(string[] args)

        {

            string sifre="1234";

            Console.Write("Şifrenizi Giriniz: ");

            sifre = Console.ReadLine();

            if (sifre == "1234")

            {

                Console.WriteLine("Tebrikler. Doğru giriş yaptınız");

            }

            else

            {

                Console.WriteLine("Yanlış giriş yaptınız.");

            }

            Console.ReadLine();

        }

14. Klavyeden girilen sayı tek ekrana sayı tektir, çift ise ekran sayı çifttir şeklinde ekrana yazan programı yazınız.

static void Main(string[] args)

        {

            int sayi;

            Console.Write("Sayıyı Giriniz: ");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            if (sayi%2 == 0)

            {

                Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı çifttir");

            }

            else

            {

                Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı tektir.");

            }

            Console.ReadLine();

        }

 15. Klavyeden girilen sayı 100den büyükse ve 300den küçükse sayının 2 ile çarpımını değilse 2 ile bölümünü bulan programı yazınız.

        static void Main(string[] args)

        {

            int sayi;

            Console.Write("Sayıyı Giriniz: ");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            if (sayi>100 && sayi<300)

            {

                sayi = sayi * 2;

                Console.WriteLine("Sayı = {0}", sayi);

            }

            else

            {

                sayi = sayi / 2;

                Console.WriteLine("Sayı = {0}", sayi);

            }

            Console.ReadLine();

        }

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
00536982
Bugün
Ay
Toplam
63
4364
536982

Your IP: 3.237.234.213
2021-03-09 06:20